Kariatyda dla twórców społeczników

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego od 21 lat przeprowadza konkurs o statuetkę Kariatydy. Do konkursu zgłaszani są animatorzy, osoby tworzące i wspierające kulturę w subregionie Konińskim ( Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki). Do bieżącej edycji konkursu został zgłoszony Zdzisław Jacaszek Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, a zarazem prezes oddziału konińskiego. Komisja konkursowa wyróżniła statuetką Kariatydy 7 osób w tym Zdzisława Jacaszka. Okazją do wręczenia wyróżnień była uroczystość organizowana w dniu 23.09.2021 jako Dzień Animatora Kultury. Laureat nie mógł uczestniczyć w rozdaniu wyróżnień ze względu na chorobę, statuetkę  odebrał syn Szymon – społecznik SWP-W. 

Zgłoszenie do konkursu przedstawiło Muzeum Okręgowe w Koninie prezentując następującą laudację: 

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział w Koninie z Wiceprezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Zdzisławem Jacaszkiem na czele dba o rozwój współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami na różnych płaszczyznach – szczególnie oświatowej, kulturalnej, artystycznej i naukowej, skupiając się na promowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski. Oddział Koniński wraz z Muzeum Okręgowym w Koninie przez 13 lat z rzędu organizował Międzynarodowe Obozy Archeologiczne. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia możliwy był przyjazd na wykopaliska do Polski archeologów i studentów z Rosji, Ukrainy, Białorusi reprezentując m.in. takie instytucje jak: Uniwersytet Kijowski, Briański Uniwersytet Państwowy czy Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku. Współpraca ze stowarzyszeniem zaowocowała organizacją dwóch obozów archeologiczno-historycznych na cmentarzu jeńców wojennych i internowanych w Łężcu z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Polski. Dzięki działalności stowarzyszenia upamiętniono (w formie pomników) pola bitew powstania styczniowego na ziemi konińskiej w Olszowym Młynie i Łączewnej. Zorganizowano kilka wystaw fotograficznych w Muzeum Okręgowym w Koninie, międzynarodową wystawę pokonkursową „Świat dzieciństwa nie zna granic” oraz wykład Inny Ivakiny „Skarby Ławry Pieczerskiej” w ramach Nocy Muzeów. Dzięki dofinansowaniu druku przez SWP-W możliwe było wydanie dwóch ważnych książek historycznych dla naszego regionu: „Z dziejów powstania styczniowego na ziemi konińskiej, „Wybór zagadnień” oraz „Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium Historyczno – Archeologiczne”. Stowarzyszenie przyczyniło się zarówno w aspekcie finansowym, jak i organizacyjnym do przygotowania międzynarodowej konferencji naukowej Mainstream. Archeologiczne badania śladów konfliktów zbrojnych XVII –XIX w. 

Czytaj także: Facebook Muzeum Okręgowe w Koninie, LM Konin, CKiSZ w Koninie.