WAŁBRZYCH – SZCZAWNO ZDRÓJ

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju prezes oddziału wałbrzyskiego SWP-W -Leszek Solarek spotkał się z panem Markiem Fedorukiem – Burmistrzem Szczawna Zdroju. Przedmiotem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy gminy Szczawno Zdrój z Oddziałem Wałbrzyskim SWP-W. W trakcie spotkania Leszek Solarek w imieniu Józefa Brylla – prezesa Stowarzyszenia wręczył
Markowi Fedorukowi – Burmistrzowi Szczawna Zdroju Dyplom Honorowy SWP-W przyznany Uzdrowiskowej Gminie Szczawno Zdrój za promocję kultury sąsiadów Polski, organizowanie koncertów i wystaw zespołów artystów ze Wschodu z udziałem Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego, a także wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.