Święto miasta partnerskiego 

Każdego roku 17 września mieszkańcy Briańska, miasta partnerskiego Konina obchodzą swoje święto, Dzień Briańska. Data ta jest kolejną rocznicą wyzwolenia miasta  spod okupacji hitlerowskiej. Tegoroczne świętowanie było skromniejsze jak w latach ubiegłych. Złożyła się na to pandemia oraz wybory do Dumy Państwowej. Nie mniej jednak uczczono pamięć o historii tamtych lat a także popisywano się dorobkiem artystycznym w wykonaniu artystów amatorów na licznych, otwartych scenach.Tradycją jest składanie przez nas na ręce władz samorządowych pozdrowień i życzeń. Stowarzyszenie prowadzi od kilku lat bliską współpracę placówkami kultury zaprzyjaźnionego także z nami Miasta. Pozdrowienia przesłane przez nas znalazły się wśród innych powinszowań, między innymi od uczonych ze Stanów Zjednoczonych i Norwegii, dziennikarza z Kuby, polityka z Włoch czy artysty z Mołdawii oraz Prezydenta Konina. Życzyliśmy Briańszczanom powodzenia w umacnianiu dobrych, sąsiedzkich relacji Rosjan i Polaków a także dobrego zdrowia w tych trudnych czasach.O tych powinszowaniach szeroko informowały: telewizja obwodowa, miejscowe gazety i społeczne media.

Na przykład :

https://go32.ru/