Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału SWP-W w Białymstoku

18 września 2021 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego Oddziału w Białymstoku.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością:

 • Józef Bryll – prezes ZK SWP-W,
 • Jan Syczewski – przewodniczący Białorukiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego,
 • Jarosław Borowski – burmistrz miasta Bielsk Podlaski,
 • Stefan Nikiciuk – v-ce Przewodniczący Rady miasta Białystok,
 • Rafał Średziński – prezes Federacji Organizacji Pozarządowych miasta Białystok.

Prezes Witalis Kuryłowicz przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za okres 2016-2021 oraz propozycje głównych kierunków działań na lata 2021-2026. Podziękował członkom ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za aktywną  współpracę w mijającej kadencji. W części proceduralnej Zebrania  zostały podjęte stosowne uchwały, wybrano nowy Zarząd , Komisję Rewizyjną oraz dwóch delegatów na XXI Krajowy Kongres. Następnie głos zabrał prezes ZK SWP-W pan Józef Bryll. Podsumował i ocenił pracę Podlaskiego Oddziału oraz przedstawił kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższe lata. Podziękował ustępującym władzom Oddziału za zaangażowanie w pracy i pogratulował osiągnięć w organizacji przedsięwzięć z dziedziny kultury i sportu oraz pozyskania na ten cel dużych środków finansowych. Wręczył wyróżnienia następującym osobom;

  Medal „ Mickiewicz – Puszkin”:

 • –  Jarosław Borowski – burmistrz miasta Bielsk Podlaski,
 • –  Mariusz Maliborski – prezes „NIBE BIAWAR” Sp. z o.o.
 • –  Piotr Siebiesiewicz  – prokurent „ PRIMAR” Sp. z o.o.

Dyplom Honorowy SWP-W:

 • – Elżbieta Fionik               – dyrektor Bielskiego Domu Kultury,
 • – Kazimierz Żynel             – emerytowany prezes „ NIBE BIAWAR” Sp z o.o.
 • – Antoni Stolarski              – prezes „ SAMASZ”Sp. z o.o.
 • – Agnieszka Nazaruk Zdanuczyk – wice prezes Podlaskiego Oddziału,
 • – Agnieszka Grajewska      – członek zarządu Podlaskiego Oddziału,
 • – Andrzej Haściłowicz       – członek zarządu Podlaskiego Oddziału,
 • – Aleksander Bożko           – członek zarządu Podlaskiego Oddziału.

Prezesem na nową kadencję został wybrany Witalis Kuryłowicz.

Na zakończenie Zebrania wystąpił chór męski, który swoim pięknym śpiewem podsumował obrady.