Melodie dla Anny

“Melodie dla Anny” – koncert laureatów i gości Ogólnobiałoruskiego Konkursu im. Anny German w Mińsku odbędzie się 4 października o godz. 18.00 w CENTRUM NAUKI […]