Dzień Kombatanta – Wałbrzych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 15  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 82 rocznicy agresji faszystowskich Niemiec na Polskę oraz Dnia Kombatanta.   W uroczystościach udział […]

Walne Zebranie Oddziału Świętokrzyskiego

6 września 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele władz Zarządu Krajowego Prezes Józef Bryll oraz Wiceprezes […]

Szkoła Otwartego Umysłu

Pod taką nazwą, przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód,  został wydany zbiór opracowań badających bardzo ciekawe aspekty społeczne, który jest pokłosiem debat i konferencji. […]