Szkoła Otwartego Umysłu

Pod taką nazwą, przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód,  został wydany zbiór opracowań badających bardzo ciekawe aspekty społeczne, który jest pokłosiem debat i konferencji. […]