Wizyta w Polskiej Akademii Nauk

20 września 2021 na zaproszenie Prof. Romualda Zabielskiego – Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Gabriel Zajdel Prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W wraz z prof. dr hab. Bronisławem Wołoszynem spotkali się z przedstawicielami PAN na czele z Prof.dr hab. Jerzym Duszyńskim – Prezesem Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr hab. Romualdem Zabielskim – Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr hab. Katarzyną Turnau –  Dziekanem II Wydziału PAN Nauk Biologicznych i Rolniczych Prof. dr hab. Andrzejem Grzywaczem,  członkiem rzeczywistym PAN, Panią Dyrektor Elżbietą Kujawską z Biura  Upowszechnienia i Promocji Nauki PAN, oraz Panią Jolantą Krześniak z Biura Współpracy z Zagranicą PAN. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie PAN w Pałacu Nauki i Kultury. Podczas spotkania Prof. Bronisław Wołoszyn wraz z Gabrielem Zajdlem szczegółowo opisali ideę organizacji podkarpackich Nocy Nietoperzy oraz historię ich powstania, w tym roku organizowana jest już XVIII Noc Nietoperzy. 

Nietoperze stanowią około ¼ części fauny naszego kontynentu i pozostają jedyną większą grupą ssaków relatywnie mało zbadaną. W większości krajów Europy nietoperze podlegają ochronie (w Polsce od 1952 roku). Objęcie ochroną prawną, chociaż niezbędne, nie chroni nietoperzy przed niepokojeniem, wandalizmem lub negatywnym wpływem zanieczyszczenia środowiska. Można więc powiedzieć, że największym wrogiem nietoperzy jest człowiek i stworzona przez niego cywilizacja. Zatrucie i zniszczenie środowiska spowodowało niekiedy katastrofalny spadek populacji niektórych gatunków. Toteż największe znaczenie dla ochrony tych ssaków jest przekonanie ludzi , że nietoperze są ważną i pożyteczną częścią otaczającego nas środowiska przyrodniczego. 

Na spotkaniu rozmawiano również na temat szczegółów dotyczących wspólnego wydawnictwa PAN i SWP-W pod tytułem „Nietoperze w oczach dzieci” w którym przedstawione będą prace uczestników konkursów plastycznych będących częścią Podkarpackich Nocy Nietoperzy. 

Na zakończenie w imieniu Społecznego Komitetu Organizacyjnego XVIII Podkarpackiej Nocy Nietoperzy, Gabriel Zajdel wręczył uczestnikom Kryształowe Medale „Przyjaciel Nietoperzy”. Medale te przyznawane są osobom zasłużonym za działalność naukową, zawodową i społeczną na rzecz odkrywania, poznawania i upowszechniania wiedzy o nietoperzach oraz innych ginących gatunków zwierząt.