Dzień Kombatanta – Wałbrzych

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 15  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 82 rocznicy agresji faszystowskich Niemiec na Polskę oraz Dnia Kombatanta.  

W uroczystościach udział wzięli wałbrzyscy kombatanci oraz wdowy po kombatantach. Organizatorem spotkania było koło Piaskowa Góra Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, któremu przewodniczy Alfred Pszczółkowski. W spotkaniu uczestniczyli: dr Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha, Maria Romanowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Wiłkomirska – Wiceprzewodnicząca RM, Agnieszka Kołacz – Leszczyńska- Senatorka RP, Katarzyna Mrzygłocka – Posłanka na Sejm RP, ks. Stanisław Wójcik – proboszcz    Parafii św. Wojciecha, Członkowie Rady Seniorów  w osobach: Zygmunt Nowaczyk – przewodniczący, Henryk Placek, Leszek Solarek, który jednocześnie reprezentował Oddział Wałbrzyski SWP-W oraz przedstawiciele wojska polskiego, organizacji pozarządowych. Spotkanie poprowadził Paweł Łuczyski dyr. PSP nr 15.

Życzenia i pozdrowienia skierowane do kombatantów w  imieniu zaproszonych gości  złożyli; dr. Roman Szełemej , Katarzyna Mrzygłocka, ks. Stanisław Wójcik. Całość uroczystości uświetnił okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP nr 15 pod tytułem  ”Póki my żyjemy – pamiętamy” .

   

                  .