Walne Zebranie Oddziału Świętokrzyskiego

6 września 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele władz Zarządu Krajowego Prezes Józef Bryll oraz Wiceprezes Zdzisław Jacaszek, przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  Dr hab. Oleg Leszczak i  Dr hab. Ryszard Stefański, także wieloletni działacze Stowarzyszenia.  Sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2016- 2021  przedstawił Prezes Marek Dutkiewicz. W swoim wystąpieniu omówił szczegółowo kierunki i działania w dziedzinie naukowej, oświatowej, kulturalnej i artystycznej. Festiwal poezji i Prozy na Wschód od Bugu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży Województwa Świętokrzyskiego, Międzynarodowy Festiwal piosenkarzy dziecięcych im. H. Morysa i A. Litwina, Międzynarodowe Spotkania Chóralne „Ad Glorian Dei”. Zwrócił  uwagę  również na organizacje 2 projektów realizowanych we współpracy z Uniwersytetem J. Kochanowskiego w Kielcach mianowicie „Szkoła Otwartego Umysłu„, która swym zasięgiem ogarnia młodych naukowców różnych specjalności  z Polski oraz ze Wschodu, w  czasie spotkania Prof. Dr hab. Oleg Leszczak wręczył  uczestnikom publikuję z w/w Konferencji Naukowej. Drugim równie ważnym projektem jest VERTINIANA, która w minionym roku obchodziła jubileusz 25 – lecia. Po wystąpieniu Prezesa zostało przedstawione stanowisko Komisji Rewizyjnej  zakończone wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

W  dyskusji przedstawiano informacje o realizowanych działaniach  jak również zainicjowania nowych przedsięwzięć na rzecz Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll przedstawił zebranym aktualne problemy działalności SWP-W, informację o przebiegu kampanii sprawozdawczo -wyborczej oraz odniósł się do dotychczasowych i proponowanych  działań Oddziału. Wskazał także  na potrzebę kontynuacji dobrych projektów Oddziału promujących współpracę ze wschodem.  Po dyskusji   na wniosek komisji Walne Zebranie  udzieliło odchodzącemu Zarządowi absolutorium. Walne zebranie wybrało  nowy Zarząd ,  Komisję Rewizyjną,   dwóch delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia oraz przyjęło program działania na nową kadencję. Funkcje Prezesa Oddziału kontynuuje  Marek Dutkiewicz.