Walne Zebranie Członków Małopolskiego Oddziału SWP-W w Krakowie

W Krakowie w dniu 4 września 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków  Małopolskiego Oddziału SWP-W, w którym uczestniczył prezes  Stowarzyszenia Józef Bryll. Wśród  uczestników byli przedstawiciele nauki, kultury, oświaty i biznesu, którzy otrzymali przygotowane na piśmie dokumenty (sprawozdanie za kadencję 2016-2021 i kierunki działania na kadencję 2021-2026.  Sprawozdanie za mijającą kadencję złożyła prezes Maria Kaczmarczyk,   przedstawiła także propozycje planu działania oddziału w nowej kadencji. Działalność aktywu krakowskiego koncentrowała się wokół inicjatyw kulturalno-oświatowych, które były i będą dla nas priorytetowe. Tradycyjnie już główny wysiłek organizacyjny  skierowany był na szerokie upowszechnienie  przedsięwzięć programowych adresowanych do środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej. W nowej kadencji kontynuowane będą sprawdzone formy działania adresowane do środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nowe, których oczekują te środowiska, takie jak: Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich (po wznowieniu olimpiady), kursy językowe dla młodzieży krakowskich LO i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ i konkurs recytacji i piosenki dla studentów. Dokumenty i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału zostały jednogłośnie przyjęte przez uczestników walnego zebrania co stało się podstawą udzielenia  absolutorium dotychczasowemu zarządowi.  Cenne głosy z dyskusji będą uwzględnione w pracy oddziału w nowej kadencji. W swoim wystąpieniu Prezes  Stowarzyszenia  Józef Bryll pozytywnie ocenił pracę oddziału oraz przedstawił aktualne problemy działalności Stowarzyszenia.

Walne Zebranie  wybrało  nowy  Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz 3 delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia. Prezesem Oddziału została wybrana Maria Kaczmarczyk.

Serdecznie gratulujemy.