Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

8 września 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W. Sprawozdanie z działalności Oddziału i propozycje kierunków pracy na najbliższe 5 lat przedstawił prezes Oddziału Ryszard Tomalak. W bardzo bogatej, wielowątkowej dyskusji zabrało głos łącznie 12 osób. Uczestniczący w zebraniu  Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll przedstawił aktualne problemy działalności SWP-W i propozycje do programu na kolejną kadencję. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrało 9 osobowy nowy Zarząd, 3 osobową Komisję Rewizyjną oraz 5 delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia.

W czasie Walnego Zebrania, które upłynęło w  serdecznej i twórczej atmosferze, członkom Mazowieckiego Oddziału zostały wręczone Medale „Mickiewicz-Puszkin” i dyplomy uznania. Prezesem Oddziału na Mazowszu wybrany został Ryszard Tomalak.

Serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy.