Szkoła Otwartego Umysłu

Pod taką nazwą, przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód,  został wydany zbiór opracowań badających bardzo ciekawe aspekty społeczne, który jest pokłosiem debat i konferencji. Polscy i ukraińscy naukowcy skupili się na 3 głównych tematach: Społeczne i polityczne aspekty stosunków ekonomicznych, Lingwistyczne problemy ekonomicznej dziedziny życia, a także Przedstawienie ekonomicznych wartości w twórczości artystycznej. Zachęcamy do zainteresowania się tym bardzo interesującym wydawnictwem.