Pożegnanie Sergieja Antufiewa

W związku z zakończeniem misji dyplomatycznej przez radcę Ambasady Rosji, dyr. Rosyjskiego Ośrodka ,Nnauki i Kultury dr Siergieja Antufiewa, w dniu 26 kwietnia 2016 r. […]

30. rocznica Katastrofy w Czarnobylu

W Białoruskim Centrum Kulturalnym, 26 kwietnia br. odbyła się uroczystość otwarcia wystawy poświęconej skutkom awarii w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu. Otwarcia wystawy dokonał Ambasador Aleksandr […]

Wyróżnienie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Leszek Solarek – Wiceprezes Zarządu Krajowego, prezes Oddziału Wałbrzyskiego SWP-W Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.04.2016 r. został uhonorowany Odznaką Honorową Srebrną „Zasłużony dla […]

Puszkiniana 2016

w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyła się XXXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza […]

Uroczystość w Lublinie

Oddział Lubelski Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w dniu 21 kwietnia br. zorganizował uroczyste spotkanie, podczas którego wielce zasłużony we współpracy z Polakami na Wschodzie […]

Oświadczenie

Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Zarząd Główny Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja wyrażają głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec wysuniętej przez Prezesa […]

Zebranie prezydium ZK SWP-W

20 kwietnia 2016 r., pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, obradowało prezydium Zarządu Krajowego. Na wstępie obrad, prezes oddziału opolskiego – Eugeniusz Brudkiewicz, wręczył prezesowi J. […]

Walne Zebranie Oddziału Świętokrzyskiego

18 kwietnia, z udziałem prezesa Józefa Brylla oraz dyr. Zbigniewa Berezy, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Świętokrzyskiego. Obrady, pod nieobecność przebywającego w szpitalu prezesa […]

Walne Zebranie Członków SWP-W w Katowicach

Po Lublinie i Łodzi, w dniu 14 kwietnia 2016r., odbyło się Walne Zebranie Członków SWP-W – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego. Dokonano oceny działalności Oddziału za okres […]