Zebranie prezydium ZK SWP-W

20 kwietnia 2016 r., pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, obradowało prezydium Zarządu Krajowego. Na wstępie obrad, prezes oddziału opolskiego – Eugeniusz Brudkiewicz, wręczył prezesowi J. […]

Walne Zebranie Oddziału Świętokrzyskiego

18 kwietnia, z udziałem prezesa Józefa Brylla oraz dyr. Zbigniewa Berezy, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Świętokrzyskiego. Obrady, pod nieobecność przebywającego w szpitalu prezesa […]