Forum Młodych Pedagogów: konferencja międzynarodowa

W dniach 19-22 kwietnia w Moskwie odbyło się II Moskiewskie Forum Młodych Pedagogów zorganizowane przez Departament Edukacji Moskwy, Moskiewski Instytut Kształcenia Otwartego oraz Moskiewski Związek Zawodowy Pracowników Edukacji i Nauki FR.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód reprezentował nauczyciel języka rosyjskiego Michał Warych aktywnie wspierający działania SWP-W na rzecz promocji języka rosyjskiego. Główne uroczystości miały miejsce 20 kwietnia w gmachu Rządu Moskwy przy Nowym Arbacie. W ramach konferencji odbyło się posiedzenie plenarne, które zostało oficjalnie zainaugurowane przez Rektora Moskiewskiego Instytutu Kształcenia Otwartego Aleksieja Iwanowicza Rytowa. Ponadto uczestnicy wzięli udział w pracach sześciu sekcji oraz w panelach dyskusyjnych zorganizowanych w instytucjach edukacyjnych Moskwy.

Udział w forum wzięli specjaliści z 18 podmiotów FR oraz 13 państw Europy i Azji. Byli to nie tylko nauczyciele, lecz również młodzi przedstawiciele organów zajmujących się zarządzaniem edukacją, centrów naukowych, organizacji społecznych. W skład delegacji wchodzili na przykład kierownicy i przedstawiciele Rady Młodych Pedagogów z różnych miast i podmiotów Federacji Rosyjskiej. W pracach forum wzięło udział:

– 17 pedagogów z 13 państw Europy i Azji (Austria, Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Indie, Kazachstan, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Serbia)

– ponad 100 młodych pedagogów z Moskwy (w tym paru młodych dyrektorów)

– 45 przedstawicieli z 18 podmiotów FR (obwody: archangielski, wołgogradzki, irkucki, kaliningradzki, moskiewski, omski, pskowski, rostowski, riazański; Republika Kabardyno-Bałkarska, Kraj Krasnodarski, Republika Dagestanu, Republika Karelia, Republika Krymu, Republika Sacha (Jakucja), Republika Tatarstanu, Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny; Petersburg). Doświadczenia z forum wykorzystane będą przez Stowarzyszenie w działaniach na rzecz promowania języka rosyjskiego.