30. rocznica Katastrofy w Czarnobylu

W Białoruskim Centrum Kulturalnym, 26 kwietnia br. odbyła się uroczystość otwarcia wystawy poświęconej skutkom awarii w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu. Otwarcia wystawy dokonał Ambasador Aleksandr Averyanov, w obecności Ambasadora Rosji Sergieja Andrejewa.

Wystawę planszową przygotowała Akademia nauk Białorusi. Przedstawia ona ogrom tragedii jaka dotknęła Białoruś w rezultacie awarii 4 Bloku Elektrowni, w dniu 26 kwietnia 1986 r. Jak podkreślił Ambasador A. Averyanov, który jest z wykształcenia energetykiem i przez wiele lat pracował na wysokich i odpowiedzialnych stanowiskach w tej branży, do dzisiaj nie zostały dokładnie opisane przyczyny tej międzynarodowej tragedii. Nie ulega wątpliwości, że błąd ludzki miał duży wpływ na awarię, ale są też i przyczyny techniczno-konstrukcyjne siłowni.

Białoruś, wraz z Ukrainą i Rosją, poniosły największe straty. 30% powierzchni Białorusi została skażona pyłem radioaktywnym, a prawie 25% (2,2 mln) osób zmuszonych było opuścić swoje domostwa i przenieść się do innych obwodów Białorusi, a nawet i do Rosji. Wiele osób utraciło życie, wiele zostało napromieniowane i cierpi na choroby nowotworowe.

Straty materialne jakie poniosła Białoruś nie były możliwe do dokładnego wyliczenia, choć niektórzy uczeni twierdzą, że sięgaja one nawet 30 rocznych budżetów tego państwa z 1985 r.

Wystawa przedstawia straszny obraz tragedii ludzi, obiektów i krajobrazu Białorusi, dotkniętych skażeniem radioaktywnym. Pokazuje też ogrom wysiłku społeczeństwa, władz samorządowych i państwowych, mające na celu likwidację skutków następstw czarnobylskiej awarii.

W otwarciu wystawy uczestniczyli dyplomaci, działacze społeczni, członkowie Stowarzyszenia Polska-Białoruś i innych organziacji pozarządowych (łącznie około 60 osób). Zarząd Krajowy SWP-W reprezentował Jerzy Smoliński.