Puszkiniana 2016

w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyła się XXXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „PUSZKINIANA 2016”.  Do Konkursu zgłosiło się 109 uczniów z 41 szkół, w tym 61 uczniów z 24 szkół z Polski i 48 osób z 18 szkół w Warszawie. Ww. uczniów przygotowało 48 nauczycieli. Do Konkursu przystąpiło 80 osób.

Największą ilość uczniów zgłosiły następujące szkoły:
– LO Niepubl. Kolegium im.św.St.Kostki – Warszawa – 10 osób
– Gimnazjum Nr 125 – Warszawa – 6 osób
– Zesp.Szk.Gimn.Nr 3 im.J.Kostycewicza – Bielsk Podl. – 6 osób
– po 4, 3 osoby zgłosiły szkoły:
– Zesp.Szk.Ekonomicznych –Mińsk Maz.
– I LO im. J.Kochanowskiego – Olecko
– Gimn.im.K.Wojtyły – Międzyborów
– LO im. ONZ – Biłgoraj

Młodzież recytowała – po rosyjsku – po jednym utworze A.Puszkina i A.Mickiewicza. Do ścisłego finału zakwalifikowano 26 osób, z tego wyłoniono 12 laureatów i 14 wyróżnionych.

L A U R E A C I

I m. CLIMOVICI Marina – LO Niepubl.Kolegium im.St.Kostki. Ocena: 9,87 pkt.

II m. PŁATEK Klara – Zesp.Szk.im.Marsz.J.Piłsudskiego. Ocena: 9,44 pkt.

III m. GODLEWSKI Krzysztof – LXIV LO im.St.I.Witkiewicza. Ocena: 9,11pkt.

IV m. BOKSZCZANIN Aleksander – XIX LO im.Powstańców Wwy. Ocena: 8,88 pkt.

V m. ZALIKHOV Robert – LO Niepubl.Kolegium im.St.Kostki. Ocena: 8,87pkt.

VI m. SICZEK Karolina – XXX LO im.J.Śniadeckiego. Ocena: 8,77 pkt.

VI m. ROLYUK Anna – Zespół Szkół Nr 1 Gimn. Nr 77. Ocena: 8,77pkt.

VII m. VOLOH Gheorghii – LO Niepubl.Kplegium im.St.Kostki. Ocena: 8,62 pkt.

VIII m. MALISZ Magdalena – II LO im. B.Taraszkiewicza. Ocena: 8,44 pkt.

IX m. NOWAK Jarosław – Zesp. Szkół Ekonomicznych. Ocena: 8,0 pkt.

IX m. DOMOSUD Karolina – Gimnazjum Nr 125. Ocena: 8,0 pkt.

IX m. SOBOLEWSKA Natasza – IV LO im.A.Mickiewicza. Ocena: 8,0 pkt.

Tradycyjnie Konkursowi patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Konkurs organizujemy wspólnie z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie. Sponsorem naszego Konkursu – od wielu lat – jest Fundacja „Kultura i Sztuka ponad Granicami”. Podsumowanie Konkursu, z rozdaniem nagród rzeczowych i dyplomów laureatom, odbyło się 6 czerwca 2016 r. w Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza na Starym Mieście w Warszawie.