Oświadczenie

Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Zarząd Główny Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja wyrażają głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec wysuniętej przez Prezesa […]