Zebranie prezydium ZK SWP-W

20 kwietnia 2016 r., pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, obradowało prezydium Zarządu Krajowego. Na wstępie obrad, prezes oddziału opolskiego – Eugeniusz Brudkiewicz, wręczył prezesowi J. Bryllowi najnowszą publikację przygotowaną przez Uniwersytet Opolski, która jest efektem Międzynarodowej Konferencji, którą przeprowadzono z aktywnym udziałem naszego Stowarzyszenia. E. Brudkiewicz poinformował także, o nowej inicjatywie, którą będzie Międzynarodowe Forum Literackie w Opolu, które zaplanowano na listopad br., także z naszym udziałem.
W pierwszym punkcie obrad wysłuchano informacji o aktualnym przebiegu toczącej się w oddziałach kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XX Kongresem SWP-W. Podkreślono, że zebrania odbywają się zgodnie z uchwałami Zarządu Krajowego i w dobrej atmosferze. W trakcie dyskusji dokonywana jest ocena mijającej kadencji oraz zgłaszane są propozycje programowe na następną kadencję. Wyróżniający się działacze otrzymują podziękowania od władz centralnych, w tym Medale „Mickiewicz-Puszkin”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w zebraniach uczestniczą w znaczącym wymiarze przedstawiciele środowisk akademickich, w tym ludzie młodzi, dopiero zaczynający aktywną obecność w naszym Stowarzyszeniu.
W drugim punkcie obrad, po wysłuchaniu informacji od Pani Zofii Sikorskiej – głównej księgowej, odbyła się dyskusja nad projektami Bialnsu i rachunkiem wyników za rok 2015. Prezydium skierowało przygotowane dokumenty do analizy przez komisję finansowo-gospodarcza oraz Krajową Komisje Rewizyjną, z wnioskiem o przygotowanie opinii na zebranie Zarządu Krajowego. Podjęto także Uchwałę o zwołaniu 13. Zebrania Zarządu Krajowego SWP-W na dzień 16 czerwca 2016 r.
W kolejnym punkcie obrad odbyła się dyskusja nad projektem Oświadczenia, które odnosiło się do wysuniętej przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej inicjatywy usunięcia z polskich miast, osiedli i wsi ponad 200 pomników będących symbolem polsko – radzieckiego braterstwa broni i pomników upamiętniających wyzwolenie ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej.
W ostatnim punkcie wymieniono informacje o odbytych i planowanych na najbliższy okres ważnych wydarzeniach z udziałem naszego Stowarzyszenia jak również zaakceptowano wnioski o dofinansowanie wybranych imprez.