Polska i Białoruś we współczesnej Europie

Określenie roli i znaczenia Polski i Białorusi we współczesnej Europie wymaga przeprowadzenia pogłębionej debaty, która uwzględniałaby uwarunkowania geopolityczne oraz społeczno-kulturalne. Niezbędne jest zdefiniowanie interesów obu […]

Zebranie prezydium ZK SWP-W

10 lutego 2016 r. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie prezydium Zarządu Krajowego. Pierwszy punkt porządku obrad dotyczyl omówienia stanu współpracy z […]

Komentarz ekonomiczny prosto z Kijowa

PROGNOZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO UKRAINY NA LATA 2016 – 2017 Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, w oparciu o oceny analityków ukraińskich, dotyczących dalszego rozwoju gospodarczego […]

Zobaczyć Polskę

Z takim celem, 19 stycznia br., na zaproszenie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, przyjechały do Polski studentki z Briańska. W czasie ubiegłorocznej wizyty delegacji naszego Stowarzyszenia w […]

Początek kampanii sprawozdawczo wyborczej w SWP-W

W 2016 r. upływa pięcioletnia kadencja władz wszystkich stopni w naszym Stowarzyszeniu. Zarząd Krajowy przyjął do realizacji uchwałę „Działania Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód do XX Kongresu”, […]

Konferencja ZNP w Gdańsku

W dniu 06 lutego 2016 r. w ramach obchodów 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku zorganizował konferencję pt. „Jestem… nauczycielem […]