Komentarz ekonomiczny prosto z Kijowa

PROGNOZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO UKRAINY NA LATA 2016 – 2017
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, w oparciu o oceny analityków ukraińskich, dotyczących dalszego rozwoju gospodarczego Ukrainy opracowało prognozę na lata 2016 – 2017. Zgodnie z nią – PKB w roku 2016 może zmniejszyć się o 3%, a według prognozy optymistycznej, zwiększy się o 2,9%. W roku 2017 PKB może zwiększyć się od 1,4 do 4,1%.
Inflacja w 2016 r. wyniesie 13,1%, a w roku 2017 – 8%. W 2016 roku eksperci ukraińscy przewidują wzrost opłat komunalnych i ogrzewanie o 36%, a w roku 2017 o kolejne 20%. Ceny energii elektrycznej również zwiększą się odpowiednio o 38,5 i o 10%, a cena gazu o 20 i 15%. Zdaniem ekspertów podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Ukrainy w roku 2016 wyniesie 20% (obecnie 22%), a dochody z tytułu prywatyzacji mienia państwowego wyniosą 5,25 mld UAH.
Równocześnie analitycy oczekują wzrostu obrotów handlu zagranicznego w roku 2016, w tym eksportu o 4,9%, a importu o 3,9%. W 2017 roku wskaźniki te zwiększą się odpowiednio do 5,7 i 4,2%.
Jako podstawowe ryzyka wewnętrzne – eksperci wskazali: słabą aktywność banków w zakresie udzielania kredytów, zwiększenie stopnia niewypłacalności sektora realnego gospodarki, nasilanie procesów dewaluacyjnych, wzrost oczekiwań inflacyjnych ludności i zaostrzenie deficytu zasobów energetycznych. Spośród ryzyk zewnętrznych – eksperci wymienili: eskalację konfliktu między Ukrainą i Federacją Rosyjską, deficyt finansowania zewnętrznego oraz wstrzymanie przez inwestorów zagranicznych realizacji swoich planów na Ukrainie. Tyle i aż tyle.
Warszawa, 9 lutego 2016 r.

Mikołaj ONISZCZUK