Początek kampanii sprawozdawczo wyborczej w SWP-W

W 2016 r. upływa pięcioletnia kadencja władz wszystkich stopni w naszym Stowarzyszeniu. Zarząd Krajowy przyjął do realizacji uchwałę „Działania Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód do XX Kongresu”, […]

Konferencja ZNP w Gdańsku

W dniu 06 lutego 2016 r. w ramach obchodów 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku zorganizował konferencję pt. „Jestem… nauczycielem […]