Zebranie prezydium ZK SWP-W

10 lutego 2016 r. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie prezydium Zarządu Krajowego. Pierwszy punkt porządku obrad dotyczyl omówienia stanu współpracy z Centrum Kulturalnym Białorusi. Referujący temat wiceprezes Leszek Solarek omówił szczegółowo bogaty program imprez, jakie organizowane były przez nasze Stowarzyszenie w ścisłej współpracy z Centrum. Były to wydarzenia organizowane zarówno w Warszawie, jak i wielu regionach, wszędzie cieszące się dużym zainteresowaniem odbiorców. Tradycyjnie wysoki poziom prac prezentowanych przez zespoły i gości z Białorusi przyciągnęły na wystawy i występy tysiące uczestników. Swoją ocenę programów i podziękowanie za kilkuletnią współpracę przedstawił, uczestniczący w zebraniu, radca ambasady, dyrektor Centrum – Edward Szwaiko. W dyskusji rozmawiano o kolejnych propozycjach na rok bieżący i następne lata, wspólnie uznając, że jednym z największych osiągnięć było udzielanie pomocy w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy placówkami kultury i oświaty z obu naszych krajów. Decyzją kapituły Medalu Mickiewicz – Puszkin, dyr E. Szwaiko otrzymał najwyższe wyróżnienie naszego Stowarzyszenia. W rewanżu SWP-W oraz grupa naszych aktywistów otrzymali okolicznościowe dyplomy przyznane przez dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi.
Następnie odbyła się wstępna dyskusja nad propozycją zmiany statusu Stowarzyszenia na organizację pożytku publicznego. Po rozważeniu szans i zagrożeń postanowiono, aby temat ten zaproponować do dyskusji w trakcie rozpoczynającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Informacja o dotychczasowym stanie przygotowań do kampanii była kolejnym tematem obrad. Stwierdzono, że oddziały prawidłowo przystąpiły do realizacji Uchwały 12. Zebrania ZK SWP-W.
W kolejnym punkcie obrad wymieniono uwagi w sprawie celowości i formy rozszerzenia dzialności gospodarczej z udziałem Stowarzyszenia. Negatywne doświadczenia z przeszłości oraz brak profesjonalnej kadry skłoniły członków prezydium do dużej rezerwy w kwestii angażowania SWP-W w przedsięwzięcia biznesowe. W tej sprawie także postanowiono odwołać się do głosów wyrażanych w trakcie walnych zebrań członków Stowarzyszenia.
W ostatnim punkcie wymieniono informacje o odbytych i planowanych na najbliższy okres ważnych wydarzeniach z udziałem naszego Stowarzyszenia jak róznież zaakceptowano wnioski o dofinansowanie wybranych imprez.