Konferencja ZNP w Gdańsku

W dniu 06 lutego 2016 r. w ramach obchodów 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku zorganizował konferencję pt. „Jestem… nauczycielem i wychowawcą. To moje powołanie, to moja pasja.”
Konferencja odbyła się w pięknym Teatrze Szekspirowskim a w jej programie oprócz wystąpień naukowych znalazła się także część związana z obchodami 110 lecia ZNP.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Wojewoda Pomorski Dariusz Grelich, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk oraz liczni samorządowcy, Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Gdańsku Siergiej Januszkin, Prezes Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski.
Wśród zaproszonych byli także Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll oraz Prezes Oddziału Pomorskiego Anna Firlej. Oddział Pomorski SWP-W od wielu lat aktywnie współpracuje z Zarządem Okręgu ZNP w organizacji konkursów językowych, festiwali, konferencji i imprez promujących kraje za wschodnią granicą. Bardzo dobra współpracę z nauczycielami i ZNP podkreślił w swoim wystąpieniu na Konferencji Prezes SWP-W Józef Bryll. W uznaniu zasług w tej współpracy Zarząd Krajowy przyznał Pani Prezes Okręgu Pomorskiego Elżbiecie Markowskiej, Medal Mickiewicz – Puszkin za współpracę w popularyzacji nauki języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej województwa pomorskiego. Pani Prezes aktywnie wspiera działalność naszego Stowarzyszenia. Wspaniale zorganizowaną Konferencję zakończył koncert Chóru Nauczycielskiego ZNP w Słupsku „Academia Muzica.” Serdeczne gratulacje dla Pani Prezes Elżbiety A. Markowskiej i dla wszystkich z Nią współpracujących.