Spotkanie w Przedstawicielstwie Handlowym Rosji w Warszawie

8 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie Jerzego Smolińskiego i Zbigniewa Berezy z szefem Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce – Władimirem Niefiedowem i jego zastępca Aleksandrem Jerszowem.
W. Niefiedow poinformował o przebiegu i rezultatach rozmów poświęconych uregulowaniu problemów transportowych występujących pomiędzy naszymi krajami. Zwrócił uwagę, że strona rosyjska jest zainteresowana pozytywnym zakończeniem prac i podpisaniem stosownych dokumentów końcowych, które powinny uwzględniać interesy obu stron.
Kolejnym tematem spotkania była wymian poglądów nt. perspektyw przywracania normalnych relacji w zakresie handlu, usług i innych form współpracy, zamrożonych w rezultacie wprowadzonych obustronnie sankcji. Zwrócono przy tym uwagę, na celowość rozwoju bezpośredniej współpracy pomiędzy firmami z naszych państw, zaliczanymi do sektora małych i średnich, które w wyniku sankcji poniosły relatywnie największe straty.
W tym celu planowane są spotkania przedstawicieli administracji państwowej obu krajów, a ich finałem będą prawdopodobnie: udział polskiej delegacji w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w St. Petersburgu oraz delegacji rosyjskiej w VI Europejskim Kongresie MSP w Katowicach.
Uznano także za celowe odbycie w bieżącym roku 2 konferencji: na Uniwersytecie Warszawskim i Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód. Ich tematem będzie próba oceny 25-lat współpracy pomiędzy Polską i Rosją w nowych warunkach społeczno-politycznych i gospodarczych. W konferencji planowanej przez SWP-W i SWP-R, ich głównym partnerem ze strony rosyjskiej będzie Fundacja im. Jegora Gajdara.