Delegacja Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego

22 stycznia 2016 roku w Domu Przyjaźni, kierownictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód spotkało się z delegacją Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie, prof. […]

Wystawy o Kazachstanie

W dniu 15 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie Radcy – Ministra Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce dr Murata Zhakypbekova, Drugiego Sekretarza Olzhasa Kassymzhanova, Prezesa […]

Siedemdziesiąta pierwsza rocznica

Dwudziestego stycznia 1945 roku zakończyła się w Koninie i okolicach okupacja hitlerowska. Nie stało się to z pomocą zaczarowanej różyczki, z mroków okupacji wyzwolili nas […]

Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego

22 stycznia 2016 r., w „Domu Przyjaźni” w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego. Placówka ta powstała z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli […]

Puszkiniana 2016

Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie i Stowarzyszenie Polska-Rosja ogłaszają kolejną – XXXI – edycję OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTACJI POEZJI […]

Rocznicowe strzelanie

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach żołnierzy radzieckich na sądeckim cmentarzu uczestnicy XXIV Zimowych Zawodów Strzeleckich o „Puchar Wyzwolenia” uczcili 71 rocznicę uwolnienia Nowego […]