Polski Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji

3 lutego 2016 r. w „Domu Przyjaźni” odbyło się kolejne zebranie Zarządu Polskiego Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich). W zebraniu uczestniczyło 23 członków Klubu […]

Ziemia Wysockiego

Centrum Kulturalne Republiki Białoruś w Polsce, Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zorganizowały koncert pt. „Ziemia Wysockiego”, którego celem było przedstawienie polskiej […]