Wielokulturowa Białoruś

Spośród trzech rynków wschodnich – stosunkowo rzadko mówi się i pisze o Białorusi. Traktowana jest niezasłużenie nieco peryferyjnie. Dominuje problematyka Rosji i Ukrainy. A zainteresowanie […]

Spotkanie autorskie z prof. S.S.Nicieją

20 lutego 2015 o godz. 17.00 w Galerii Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu odbędzie spotkanie autorskie z profesorem STANISAWEM SAWOMIREM NICIEJĄ. Tegoroczne spotkanie z Profesorem […]

Krewni na mogiłach żołnierzy II wojny

W dniu 17. 02.2015 odbyło się spotkanie Prezesa SWP-W Józefa Brylla z Panem Kamzinem Żumabekiem – Radnym Rady Obwodowej ,który przyjechał z dalekiego Pawłodaru w […]

Wizyta Ambasadora Republiki Białoruś

Zgodnie z przyjętym planem pracy, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Polska-Rosja, 17 lutego br. w „Domu Przyjaźni” odbyło się spotkanie z Ambasadora Aleksandra Averyanowa z licznym […]

JE Ambasador Armenii w Domu Przyjaźni

Tradycją stały się spotkania dyplomatów w „Domu Przyjaźni” na Marszałkowskiej 115. 11 stycznia 2015 r. na zaproszenie Kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód gościliśmy JE Ambasadora […]

Spotkanie na Uniwersytecie

Bardzo ważnym zadaniem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów młodzieży Polski z rówieśnikami w różnych krajach, realizowanym w ramach jednego z celów […]

Wspomnienia o Igorze Bełzie

Z inicjatywy Muzeum Narodowego w Kielcach, Stowarzyszenia Współpracy Polska-wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, pod patronatem Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 8 lutego […]