Konferencja pn. „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”