Spotkanie na Uniwersytecie

Bardzo ważnym zadaniem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów młodzieży Polski z rówieśnikami w różnych krajach, realizowanym w ramach jednego z celów SWP-W polegającym na inicjowaniu i popieraniu współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej między instytucjami, placówkami kultury i nauki, szkołami i organizacjami, wzbogacającej wzajemnie potencjał kulturalny i intelektualny między Polską a krajami za wschodnią granicą. Realizacja tego zadania była przedmiotem spotkania na Uniwersytecie Warszawskim. Z inicjatywy Prezesa SWP-W 9 stycznia 2015 r. na Uniwersytecie odbyły się rozmowy na temat współpracy Instytutu Europeistyki UW z odpowiednikiem uczelni w Kazachstanie. W rozmowach uczestniczyli dyrektor Instytutu Europeistyki prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr hab. Józef Tymanowski, Radca –Minister Ambasady Kazachstanu w Polsce dr Murat Zhakypbekov i Prezes ZK SWP-W Józef Bryll. Omówiono możliwości współpracy Instytutu Uniwersytetu z uczelniami w Kazachstanie oraz ustalono kolejne działania do podjęcia w najbliższym czasie. Przedmiotem rozmowy było także przygotowanie i przeprowadzenie konferencji naukowej w nowym roku akademickim 2014/2015.