Krewni na mogiłach żołnierzy II wojny

W dniu 17. 02.2015 odbyło się spotkanie Prezesa SWP-W Józefa Brylla z Panem Kamzinem Żumabekiem – Radnym Rady Obwodowej ,który przyjechał z dalekiego Pawłodaru w Kazachstanie. Powodem Jego wizyty w Polsce było odwiedzenie miejsca – mogiły Dziadka, który zginął w Polsce podczas walk z okupantem hitlerowskim i pochowany został na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kluczborku. Stowarzyszenie a szczególnie Prezes Oddziału Opolskiego Eugeniusz Brudkiewicz oraz pracownik Urzędu Miasta w Kluczborku pomogli Panu Kamzinowi podczas jego obecności na cmentarzu. W czasie spotkania Prezes SW{P-W poinformował gościa o działalności Stowarzyszenia na rzecz ochrony miejsc pamięci. Pan Kamzin Żumabek wyraził ogromną wdzięczność i podziękowanie za pomoc w czasie wizyty w Polsce oraz za działania Stowarzyszenia i administracji samorządowej na rzecz ochrony miejsc pamięci po II wojnie. W spotkaniu uczestniczyli : małżonka Pana Kamzina oraz Irena Pawlukiewicz i Medard Masłowski ze Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”.