XXII Ogólnopolski Festiwal „ Piosenka Białoruska 2015”

W dniu 2015.02.19 w budynku Opery Podlaskiej w Białymstoku odbył się Koncert Galowy XXII Ogólnopolskiego Festiwalu „ Piosenka Białoruska 2015”. Podczas koncertu wystąpili laureaci eliminacji centralnych. W trakcie eliminacji wystąpiło blisko 300 wykonawców.
Festiwal ma na celu promocję i prezentację białoruskich zespołów artystycznych. Jest to największa tego rodzaju kulturalne przedsięwzięcie w kraju. Głównym organizatorem festiwalu jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki dotacji Ministerstwa Administracji I Cyfryzacji przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce. Jednym ze sponsorów Festiwalu był Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
Podczas Koncertu Galowego wystąpili laureaci eliminacji centralnych festiwalu. Koncert uświetniły występy zespołu pieśni, muzyki i tańca „ Biełyja Rosy” z Grodna oraz zespół „ Pieśniary” z Mińska.
Wśród gości zaproszonych byli Ambasador Republiki Białoruś w Polsce, Konsul Generalny Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku ,przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich i powiatowych oraz miasta Białegostoku.
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód reprezentowali Prezes Zarządu Krajowego Józef Bryll oraz Wiceprezes Zdzisław Jacaszek.
Zaproszeni goście spotkali się na uroczystej kolacji podczas której Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Pan Jan Syczewski jeszcze raz podziękował wszystkim którzy wsparli finansowo Festiwal . Podziękowania zostały skierowane również do Pana Prezesa Zarządu Krajowego SWP-W Józefa Brylla.