Wspomnienia o Igorze Bełzie

Z inicjatywy Muzeum Narodowego w Kielcach, Stowarzyszenia Współpracy Polska-wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, pod patronatem Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 8 lutego br. odbył się uroczysty wieczór poświęcony życiu i twórczości Igora Bełzy. Warto nadmienić, że Igor Bełza urodził się w 1904 r w Kielcach, w mieszkaniu znajdującym się w Pałacu Biskupów Krakowskich i dlatego uroczyste spotkanie odbyło się właśnie w tym pięknym, historycznym obiekcie.
Na spotkanie przybyli licznie przedstawiciele kieleckiej inteligencji, zwłaszcza działacze i twórcy kultury, lokalny świat artystyczny, samorządowcy na czele z Janem Maćkowiakiem – wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, działacze społeczni i przedsiębiorcy. Wśród gości byli także wnukowie Igora Bełzy, a synowie Światosława Bełzy: Igor i Fiodor, którzy specjalnie na tę uroczystość przybyli z Moskwy. Ambasadę Federacji Rosyjskiej reprezentował radca Sergiej Antufiew, jednocześnie dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. Na uroczystość przyjechała z Warszawy 9-cio osobowa delegacja SWP-W i SWP-R z prezesami: Józefem Bryllem i Jerzym Smolińskim.
Uroczysty wieczór otworzyli: wicedyrektor Muzeum narodowego w Kielcach Stanisław Chałupczak i kustosz Bożena Sabat. Rolę moderatorów wzorowo sprawowali: Grzegorz Wiśniewski – znawca twórczości Igora Bełzy i przyjaciel rodziny Bełzów oraz Konstantyn Wileński – mieszkający od 20 lat w Kielcach, absolwent Konserwatorium w Kijowie, które również ukończył jego ojciec – wychowanek Igora Bełzy.
Grzegorz Wiśniewski przedstawił życiorys bohatera wieczoru akcentując Jego bogaty dorobek naukowo-badawczy i literacki. Zwrócił uwagę na bardzo rozległe i wszechstronne zainteresowania autora licznych prac naukowych, który na każdym kroku podkreślał swoje polskie korzenie. Mówca zaliczył Igora Bełzę do najwybitniejszych znawców zagranicznych twórczości Fryderyka Szopena i polskiej kultury, a zwłaszcza muzyki i literatury. Stwierdził, że nie ma drugiej postaci polskiego pochodzenia i żyjącej poza granicami naszego państwa w drugiej połowie 20-wieku, która by tak wiele zrobiła dla popularyzacji polskiej kultury na Świecie. Podkreślił, że wspaniały dorobek kompozytorski i literacki Igora Bełzy jest niedostatecznie rozpowszechniony w Polsce. Brak jest dotychczas wydania w naszym kraju szerokiej monografii przedstawiającej sylwetkę i bogatą spuściznę twórczości Igora Bełzy. Próbę opracowania tego dorobku podjął właśnie Grzegorz Wiśniewski.
Jako następny głos zabrał Konstantyn Wileński, który przedstawił wspomnienia z rozmów ze Światosławem Bełzą przeprowadzonych w 1996 r w Kielcach. Nakreślił sylwetkę tego wybitnego muzykologa, tłumacza i literata oraz prezentera telewizyjnego, jako uczonego światowego formatu. Zwrócił uwagę, iż Światosław, podobnie jak i Jego Ojciec Igor, podkreślał swoje polskie pochodzenie i podobnie jak ojciec swobodnie władał językiem polskim oraz wieloma obcymi językami. Był wszechstronnie wykształcony i z najwyższym zainteresowaniem wchłaniał wiedzę o Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i historii ziemi świętokrzyskiej. Podzielił się informacją o inicjatywie i stanie zaawansowania prac nad zamontowaniem na ścianie Pałacu tablicy pamiątkowej poświęconej Igorowi Bełzie, której odsłonięcie powinno się odbyć w sierpniu br.
Igor i Fiodor Bełzowie stwierdzali w swoich wystąpieniach, że są dumni z faktu polskiego pochodzenia. Przedstawili swoje wspomnienia o dziadku Igorze i ojcu Światosławie. Podkreślali, że obu przodków charakteryzuje wielkie zainteresowanie kulturą, a zwłaszcza muzyką i literaturą. Obaj przodkowie pozostawili po sobie ogromny dorobek twórczy oraz bogate księgozbiory, w tym liczne wydawnictwa polskich autorów poezji i prozy. Byli wręcz zakochani w twórczości polskich kompozytorów i uwielbiali muzykę Szopena. Cieszyli się z faktu, że mogą uczestniczyć w tej uroczystości i zapowiedzieli swoje przybycie do Kielce na odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
Do wypowiedzi w dyskusji odniósł się Grzegorz Wiśniewski, który również odpowiedział na zadane pytania. Wieczór zakończył krótki recital utworów Fryderyka Szopena w wykonaniu Konstantyna Wileńskiego.
Warto tez nadmienić, że przed rozpoczęciem uroczystego wieczoru, wicemarszałek Jan Maćkowiak spotkał się z Igorem i Fiodorem Bełzami, członkami delegacji obu stowarzyszeń oraz aktywem z Kielc i województwa. W trakcie spotkania, prezes Józef Bryll omówił działania obu Stowarzyszeń, których celem jest zbliżanie społeczeństw polski i państw zza wschodniej granicy. Jan Maćkowiak wykazał się dużą znajomością historii Rosji, w tym szczególnie jej kultury i relacji polsko-rosyjskich.
Impreza w Kielcach została wzorowo przygotowana pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Jest to niewątpliwie zasługa pracowników Muzeum Narodowego w Kielcach oraz kierownictwa oddziału świętokrzyskiego SWP-W z Markiem Miłkiem, Robertem Biernackim i Jerzym Suchańskim na czele.
Szczerze gratulujemy.