„Pochwała przygodności” wernisaż wystawy malarstwa i fotografii Ludmiły Małgorzaty Sobolewskiej

Wernisaż kolejnej wystawy w Szkolnej Galerii Plastycznej im. Krystyny Gryc zgromadził licznych gości z Opola, Ozimka, Strzelec Opolskich, Szczedrzyka – przedstawicieli władz, artystów, przyjaciół i znajomych autorki oraz młodzież, rodziców i sympatyków galerii.

Galeria znajduje się w pięknej wiejskiej szkole, w otoczeniu wysokich sosen, w pobliżu Jeziora Turawskiego i jest ewenementem w skali województwa opolskiego, a może i kraju, gdzie systematycznie od 20 lat artyści regionu, a także kraju prezentują swój dorobek i zostawiają w darze elementy wystawy dla wzbogacenia zasobów galerii.

Jeśli jeszcze uwzględnimy, że opiekunką galerii jest nauczycielka Urszula Serafin-Noga, osoba wszechstronnie przygotowana (pięć dyplomów wyższych uczelni z różnych specjalności) o nieprzeciętnej energii i pracowitości, a także licznych kontaktach z artystami zagranicznymi, to warto tu zawsze zaglądnąć.

Gości przywitała dyrektor szkoły Beata Bogacz – Woźniak, a następnie opiekun galerii Urszula Serafin Noga w krótkich słowach przedstawiła biografię twórczą autorki.

Ludmiła Małgorzata Sobolewska jest artystą pedagogiem i na co dzień pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu, jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Od piętnastu lat organizuje Wojewódzki Konkurs Literacko-plastyczny dla młodzieży „Zwierzaki”. Jest prezesem Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy Zarządzie Okręgu ZNP w Opolu, autorką dwóch zbiorów poetyckich „Okno” (2006) i „Salsa solo” (2010), a wybrane wiersze zostały przetłumaczone na język rosyjski i wydane w Biełgorodzie. Za działalność w dziedzinie animacji kultury została nagrodzona w 2011 r. Nagrodą Miasta Opola oraz na wniosek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wyróżnieniem Marszałka Województwa Opolskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe i uczestniczyła w licznych plenerach oraz wystawach w kraju i za granicą – w Niemczech, Rosji i w Czechach.

Tytuł „Pochwała przygodności”, jak powiedziała Małgorzata Sobolewska we wprowadzeniu do wystawy, odzwierciedla jej artystyczne credo. Jest artystą nieustannie poszukującym nowych środków wyrazu a w twórczych działaniach dopuszcza rolę przypadku na równych prawach ze świadomą artystyczną kreacją dzieła. Akceptuje przemijalność istnień, zjawisk i przedmiotów, zmienność rzeczywistości i przygodność rozumianą, jako zaistnienie tego, co wcale zaistnieć nie musiało. W dalszej części wernisażu wystąpił zespół kółka artystycznego i uczniowie klasy szóstej w instrumentalnym wykonaniu utworu White Christmas na fletach i metalofonach.

Aby pogłębić zakres emocjonalnych doznań odbiorców, opiekunki galerii zaplanowały dodatkową atrakcję – akcję plastyczną nazwaną tak jak wystawa „Pochwałą przygodności”. Podczas zajęć kółka artystycznego poprzedzających wernisaż, uczniowie przygotowali podobrazie – długi i szeroki pas szarego papieru pomalowany zespołowo w przypadkowe kolorowe plamy. Przygotowali również kosz kolorowych papierowych ścinków o określonych lub bardziej przypadkowych kształtach. W trakcie akcji uczestnicy mieli za zadanie jednocześnie wyrzucić w powietrze kolorowe ścinki, które opadając na pas papieru ułożyły się w przypadkowe wzory. Następnie należało przykleić przypadkowo ułożone papierki do podłoża, przyjrzeć się i markerami ewentualnie uzupełnić i rozwinąć to, o czym zadecydował przypadek. Finałem akcji było wybranie przestrzeni, którą każdy uczestnik uznał za swoje ukończone dzieło, wycięcie i naklejenie ramki oraz złożenie podpisu. Zadziwiające dla obserwatorów było, że pomimo fantazji plam i wzorów nałożone przez uczestników ramki sztywno uporządkowały wspólne dzieło układając się w rytmy w pionach i poziomach. „W świecie ramek nie ma przygodności” celnie skomentowała obserwacje dyrektor szkoły.

Akcja oprócz dobrej zabawy i widowiskowości miała również walory dydaktyczne – uświadamiała jej uczestnikom rolę przypadku w procesie powstawania dzieła artystycznego oraz to, że ostateczna decyzja o wyglądzie dzieła należy jednak do artysty, on decyduje o sposobie wykorzystania przygodnych efektów i o tym, kiedy uzna dzieło za ukończone.

Wśród uczestników akcji zostały rozlosowane drobne nagrody – 10 kompletów farb akwarelowych ufundowanych przez Radę Rodziców. Nagrodę główną, którą stanowiła podarowana przez autorkę akwarela w pleneru w Rosji, wylosował Krystian Knosala.

Goście zostali poczęstowani domowymi wypiekami oraz kawą i herbatą a przy kawie długo jeszcze trwały dyskusje nie tylko o sztuce. Sponsorem wydruku kolorowych zaproszeń, plakatów i katalogów do wystawy było Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód

Szkolna Galeria Plastyczna im. Krystyny Gryc obchodzi swoje dwudziestolecie w bieżącym roku szkolnym i opiekunka galerii Urszula Serafin-Noga – członek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zaprosiła wszystkich obecnych gości na oficjalne obchody jubileuszu, które będą połączone z wernisażem następnej wystawy i odbędą się w drugiej połowie marca.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzinach pracy szkoły.

zespół redakcyjny biuletynu
Ze Wschodu i o Wschodzie