JE Ambasador Armenii w Domu Przyjaźni

Tradycją stały się spotkania dyplomatów w „Domu Przyjaźni” na Marszałkowskiej 115. 11 stycznia 2015 r. na zaproszenie Kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód gościliśmy JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Armenii w Polsce Edgara Ghazaryana. W spotkaniu udział wzięli: Radca Ambasady Republiki Armenii w RP Pani Hasmik Dashtoyan, kierownictwo SWP-W na czele z Prezesem Józefem Bryllem oraz członkowie Prezydium Stowarzyszenia Polska – Armenia z Przewodniczącym Wiesławem Bekiem na czele. Szefowie obu Stowarzyszeń zapoznali Pana Ambasadora z działalnością organizacji a także przedstawili propozycję działań na 2015 rok. JE Edgar Ghazaryan zapoznał uczestników spotkania z aktualnymi problemami współpracy Armenii z Polską. Podziękował także za dotychczasowe inicjatywy i działania Stowarzyszeń, szczególnie za odbytą w dniu 29 stycznia 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe imprezę „Spotkanie z Armenią”, której współorganizatorem był Oddział Mazowiecki SWP-W. Zadeklarował dalszą współpracę w realizacji projektów promujących Republikę Armenii w Polsce. W bardzo ciekawej i miłej dyskusji wypowiadali się uczestniczący w spotkaniu Wiceprezesi ZK SWP-W: dr Jerzy Smoliński , Zdzisław Jacaszek, Leszek Solarek, Dyrektor Biura ZK Zbigniew Bereza, Prezes Oddziału Mazowieckiego SWP-W Ryszard Tomalak, Wiceprzewodniczący ZG Stowarzyszenia Polska – Armenia Witold Jedlinski oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Polska – Armenia Barbara Pulchrat i Stanisław Pabian. Przyjęto ustalenie o odbyciu kolejnego spotkania z Panem Ambasadorem. Ambasada chętnie udostępni Stowarzyszeniom materiały do przygotowania i przeprowadzenia imprez.