Finał projektu dla uczniów w Elblągu

W dniu 17 grudnia 2022 r. w Elblągu odbyło się podsumowanie zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Orlik w Elblągu zawodów w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. Współorganizatorem […]

Spotkanie świąteczno-noworoczne Białystok

Dnia 2022.12.20 w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne władz miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyli w nim: prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, metropolita […]

Zebranie Zarządu Krajowego SWP-W

14 grudnia 2022 roku pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się  zebranie  Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie […]

Bożonarodzeniowa Wieczornica

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 62   Noc gwiazdę  przyprowadza  smutek białą brzozę  miłość niesie w ofierze czystego baranka  spokój – samotność mrówek gdy wszystkie […]

Świąteczne spotkanie opłatkowe

2022.12.10 na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” prezes Witalis Kuryłowicz i v-ce prezes Agnieszka Nazaruk Zdanuczyk Podlaskiego Oddziału SWP-W wzięli udział w świątecznym spotkaniu opłatkowym, […]

Działania oddziału podlaskiego SWP-W

Czlonkowie SWPW Podlaskiego Oddziału SWPW, oprócz spotkań wigilijnych i świątecznych w miesiącu  grudniu uczestniczyli w akcjach, kiermaszach i zbiórkach charytatywnych. 27 listopada 2022 r.  brali […]

O Gruzji w Opolu na różne sposoby!

Przez opowieści, zabawę, naukę i potrawy…  W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyły się Dni Gruzji na Opolszczyźnie organizowane przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy […]