Spotkanie środowiska organizacji pozarządowych i społeczników niosących pomoc drugiemu człowiekowi

Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego zaprosił organizacje pozarządowe na wyjątkowe wydarzenie jakim było spotkanie środowiska organizacji pozarządowych i społeczników niosących pomoc drugiemu człowiekowi. Mottem spotkania były słowa autorstwa Gorga Byrona „ Ktokolwiek chce osiągnąć radość

To spotkanie było też podziękowaniem za niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Uczestnicy spotkania ( ok 200 osobowa grupa) wzięli udział w warsztatach, które poprowadzili moderatorzy – społecznicy i pracownicy organizacji pozarządowych. W trakcie warsztatów mogliśmy dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Gospodarzami spotkania byli; dr Sylwia Bielawska – Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha , Łukasz Hoppe – Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego oraz pani Karolina Maląg.