Zebranie Zarządu Krajowego SWP-W

14 grudnia 2022 roku pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się  zebranie  Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie łączonym  z wykorzystaniem platformy ZOOM. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, Przew.  Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz, Prezesi Oddziałów SWP-W, Prezes  Honorowy Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz i Główna Księgowa SWP-W Z.A. Sikorska. W porządku obrad zebrania   Zarządu znalazły się: projekt budżetu Stowarzyszenia na 2023 rok, realizacja uchwały Zarządu Krajowego SWP-W z czerwca 2022 roku i sprawy wniesione. Stan realizacji uchwały Zarządu Krajowego z czerwca 2022 roku przedstawili prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek. Materiał w tej sprawie uzupełniany został zapoznaniem członków  Zarządu z aktualnym stanem prawnym Marszałkowskiej 115, który przedstawił uczestniczący w zebraniu Mecenas Andrzej Gryn.

Po  wypowiedziach i dyskusji Zarząd Krajowy podjął  uchwały  związane ze  stanem prawnym Marszałkowskiej 115 i realizacją uchwały z czerwca br. Założenia do projektu budżetu SWP-W na 2023 rok przedstawiła P. Z.A Sikorska. Uwarunkowania nowego budżetu wynikające z doświadczeń 2022r., trwającej pandemii i rosnącej inflacji przedstawił prezes Stowarzyszenia. Po wypowiedziach i dyskusji  Zarząd zatwierdził budżet Stowarzyszenia na 2023 rok.

W sprawach wniesionych rozpatrzone zostały sprawy organizacyjne.

Na zakończenie zebrania zarządu z przesłaniem Wigilijnym wystąpił ks. prof. dr hab. Edward Walewander. Po zebraniu odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem  zaproszonych gości.