Finał projektu dla uczniów w Elblągu

W dniu 17 grudnia 2022 r. w Elblągu odbyło się podsumowanie zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Orlik w Elblągu zawodów w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. Współorganizatorem zawodów w ramach podpisanego porozumienia z Klubem był Warmińsko – Mazurski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód w Elblągu. Fundatorami pucharów i nagród rzeczowych byli: Klub Orlik, Pani Poseł Monika Falej, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód.

Na wstępie Prezes Klubu Orlik Ryszard Krzysztofowicz podziękował osobom pomagającym i wspomagającym działalność Klubu oraz fundatorom pucharów i nagród rzeczowych. Statuetki z podziękowaniem osobom wyróżnionym wręczył członek zarządu klubu Andrzej Dębowski a byli to: Pani Poseł Monika Falej,  Prezes SWP-W w Warszawie Józef Bryll oraz Pan Tadeusz Stogowski. Następnie Pani Poseł Monika Falej wręczyła puchary oraz nagrody rzeczowe dzieciom biorącym udział w zawodach.

Podczas spotkania byli obecni Rodzice dzieci należących do klubu z Maroka, Ukrainy i Polski.  Podsumowanie projektu przebiegało w rodzinnej atmosferze.

Do zobaczenia na kolejnych zawodach.