Świąteczne spotkanie opłatkowe

2022.12.10 na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” prezes Witalis Kuryłowicz i v-ce prezes Agnieszka Nazaruk Zdanuczyk Podlaskiego Oddziału SWP-W wzięli udział w świątecznym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Sali Kongresowej Hotelu Gołębiewski. Spotkanie to było organizowane pod patronatem Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa. Gośćmi honorowymi byli Wojewoda i V-ce Wojewoda Podlaski, Arcybiskup metropolita archidiecezji Józef Guzdek, v-ce Marszałek województwa przedstawiciele samorządów miast i gmin.

Jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych byliśmy zaproszeni na uroczystość, ponieważ współpracujemy ze stowarzyszeniem ” Rubież” w realizacji zadań statutowych, głównie dotyczących kontaktów z Białorusią i Ukrainą.

Spotkanie uatrakcyjnił występ artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Koncertem Bożonarodzeniowym.