Spotkanie świąteczno-noworoczne Białystok

Dnia 2022.12.20 w budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne władz miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyli w nim: prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, metropolita archidiecezji białostockiej arcybiskup Józef Guzdek, przedstawiciele kościołów prawosławnego, protestanckiego, radni miasta Białystok oraz władze organizacji pozarządowych. Spotkanie przebiegało w serdecznej świątecznej atmosferze.

Słowa podziękowania za aktywną i bardzo potrzebną pracę organizacji pozarządowych na rzecz społeczności miasta złożył prezydent Tadeusz Truskolaski. Życzenia świąteczne złożyli przedstawiciele kościołów uczestniczących w spotkaniu. Na zaproszenie prezydenta w spotkaniu wzięli udział prezes Witalis Kuryłowicz i v-ce prezes Agnieszka Nazaruk Zdanuczyk, Podlaskiego Oddziału SWP-W.

W załączeniu kilka zdjęć z uroczystości.