Zakończenie kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy w Krośnie

22 grudnia odbyło się zakończenie kursu języka polskiego dla obywateli z Ukrainy, którzy mieszkają na terenie miasta Krosna. Zakończenie odbyło się w siedzibie szkoły w Krośnie, gościem honorowym był Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.

W kursie brało udział 38 osób w trzech grupach. Kurs realizowany był przez Centrum Językowe Cosmopolitan przy udziale członkiń podkarpackiego oddziału wojewódzkiego SWP-W. Przybyłych gości przywitał Prezes Podkarpackiego oddziału SWP-W Gabriel Zajdel wraz dyrektor szkoły Anetą Zajdel.

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki wręczył uczestniczkom i uczestnikom kursu dyplomy ukończenia kursu.

Uczestnicy szkolili się na dwóch poziomach zaawansowania w terminie: od 5 pażdziernika do 22 grudnia 2023. Kurs obejmował 240 godzin dydaktycznych (3 grupy x 80 godzin) i zakończony był egzaminem. Kurs odbył się w ramach projektu „Integracja i aktywizacja społeczna cudzoziemców” realizowanego przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości.

Po rozdaniu dyplomów uczestniczki kursu uświetniły wieczór występem artystycznym podczas którego zaśpiewały polskie kolędy.

Na zakończenie na wszystkich uczestników wydarzenia czekał wigilijny poczęstunek.