Wrażenia z dalekiej Karelii

Właśnie wróciłem z podróży do Pietrozawodska – stolicy Republiki Karelii, która należy do Federacji Rosyjskiej. Podróżowałem z 15-osobową grupą młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych […]

Wizyta Briańszczan

Jak co roku delegacja samorządu z Briańska przebywająca w dniach 17-19 czerwca na Dniach Konina spotyka się z działaczami Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W tym roku […]

Festiwal Piosenki Anny German „Eurydyka”

W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie odbył się koncert laureatów III i IV Ogólnobiałoruskiego Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” działania prowadzone przy wsparciu Ambasady RP w […]

Rok Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Fundacja „Museion” w Wałbrzychu wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą,. Na ich wniosek Rada Miasta ogłosiła rok 2016 – rokiem Mariana Jachimowicza. Stowarzyszenie […]

Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego Oddziału

W dniu 18.06.2016r. w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego. Na 28 wybranych delegatów w zebraniu uczestniczyło 25-ciu. Zarząd Krajowy reprezentowali Józef […]

Medal Mickiewicz – Puszkin

W dniu 16 czerwca 2016 roku w Domu Przyjaźni odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Mickiewicz – Puszkin Panu prof. Dr hab. Witoldowi Chmielewskiemu, wykładowcy Uniwersytetu […]