Festiwal Piosenki Anny German „Eurydyka”

W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie odbył się koncert laureatów III i IV Ogólnobiałoruskiego Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” działania prowadzone przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku. Organizatorem koncertu był Oddział Wałbrzyski Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód w Wałbrzychu. Artyści z Białorusi po raz drugi gościli na Dolnym Śląsku. Występowali przed publicznościom Wrocławia (4 koncerty), regionu legnickiego (5 koncertów) oraz regionu wałbrzyskiego. Turne młodych artystów z Białorusi patronatem honorowym objęli:
– Cezary Przybylksi – Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
– dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Szczawieński koncert odbywał się pod patronatem Jacka Ciechury – Starosty Wałbrzyskiego oraz Marka Fedoruka – Burmistrz Szczawna Zdroju.

Leszek Solarek- prezes Oddziału Wałbrzyskiego otwierając koncert szczególnie gorąco przywitał przybyłą publiczność oraz gości dr.Tadeusza Samborskiego – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Marinę Towarnicką – pomysłodawczynię i organizatora Festiwalu „Eurydyka” w Mińsku, Jacka Ciechure – Starostę Wałbrzyskiego, Marka Fedoruka – Burmistrz Szczawna Zdroju, Andrzeja Strama – Wiceprezesa Oddziału Wałbrzyskiego SWP-W.

Koncert poprowadziła pani Aurelia Sobczak – aktorka i reżyser koncertu.
Pragnę poinformować iż projekt ten sfinansowany został ze środków Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Zarządu Krajowego SWP-W w Warszawie.

Oddział Wałbrzyski SWP-W dziękuje serdecznie za wsparcie logistyczne dyrekcji Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju oraz Spółce Zamek Książ w Wałbrzychu. Leszek Solarek został uhonorowany listem pochwalnym przyznanym przez Ambasadę RP w Mińsku za wsparcie i promocję kultury polskiej na terenie Białorusi.