Rok Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Fundacja „Museion” w Wałbrzychu wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą,. Na ich wniosek Rada Miasta ogłosiła rok 2016 – rokiem Mariana Jachimowicza. Stowarzyszenie będzie między innymi współorganizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. M. Jachimowicza oraz organizatorem sesji popularno- naukowej poświęconej jego twórczości w listopadzie br.

Znakomity poeta z Wałbrzycha
Marian Jachimowicz to poeta znany także z twórczości eseistycznej oraz z tłumaczeń literatury węgierskiej. Urodził się 12 maja 1906 roku w Schodnicy (pow. drohobycki). Wraz z rodziną zamieszkał w Wałbrzychu w 1945 roku. Początkowo pracował jako urzędnik, potem kierownik Miejskiej Biblioteki, a od 1947 r. pracownik Głównym Instytutu Górnictwa w Szczawnie Zdroju. W tym czasie debiutował jako poeta. Jego wiersz „Nie wiem” rozpoczął cykl publikacji poezji, ale także przekładów z języka węgierskiego. Udany debiut „Ścieżką konieczną” otworzył twórcy łamy najważniejszych czasopism literackich, w których publikowane były jego wiersze, przekłady a także liczne eseje i artykuły. Był artystą wielokrotnie nagradzanym. Został także odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez całe swoje życie utrzymywał ożywione kontakty ze środowiskiem twórczym m. in. przyjaźnił się z Brunonem Schulzem. Zmarł 12 listopada 1999 roku w Wałbrzychu i został pochowany na wałbrzyskim cmentarzu przy ul. Żeromskiego. 2006 roku w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu powstał „Pokój Poety Mariana Jachimowicza” z prezentowane są w nim najróżniejsze typy dokumentów, ale także pamiątki po pisarzu: jego fotografie, rękopisy, notatki, przykłady twórczości plastycznej. Pokój został reaktywowany i na nowo zaaranżowany w 2013 roku, w którym to Marian Jachimowicz otrzymał tytuł „Zasłużonego dla miasta Wałbrzych”.