Wizyta Briańszczan

Jak co roku delegacja samorządu z Briańska przebywająca w dniach 17-19 czerwca na Dniach Konina spotyka się z działaczami Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W tym roku delegacja w składzie: Igor Afonin – Przewodniczący Komitetu Oświaty, Nauki i Wychowania Miejskiej Rady Briańska, Wiktor Tiszczenko – Dyrektor Obwodowego Centrum Wychowania Artystycznego i Estetycznego Dzieci i Młodzieży, Mirena Kopyłowa – Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalno – Oświatowego DOM POLSKI, uczestniczyła w podsumowaniu Międzynarodowego Wystawy – Konkursu „Świat dzieciństwa nie zna granic”, odwiedziła Gminę Siemiątkowo, gdzie znajduje się mogiła Bohaterki Związku Radzieckiego Anny Mrozowej i odbyła rozmowy w Zarządzie Krajowym SWPW.
Konkurs –Wystawa to prezentacja prac dzieci z obwodu briańskiego nawiązujących charakterem do miejscowej sztuki ludowej. W tegorocznej edycji ekspozycję zorganizowała Gminna Biblioteka w Starym Mieście k/Konina. Po raz kolejny delegacja z Briańska odwiedza Siemiątkowo. Do odwiedzin zaprasza Wójt Gminy – Piotr Kostrzewski. Goście zaś przyjeżdżają z gościńcem, którym jest występ briańskich artystów. Byli już z występami tancerze z zespołu RADNIKI. W tym roku wystąpił z koncertem na bajanie, sam Dyrektor Obwodowego Centrum Wychowania Artystycznego i Estetycznego Dzieci Młodzieży RADNIKI, Zasłużony Artysta Rosji – Wiktor Tiszczenko. Anna Morozowa urodzona na Briańszczynie, zginęła bohatersko na krótko przed wyzwoleniem okolic Siemiątkowa. Pamięć po niej jest obecna wśród miejscowych mieszkańców. Jej grób znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Gradzanowie Kościelnym otaczany jest opieką przez miejscowych parafian. Przyjeżdżające do Siemiątkowa briańskie delegacje zawsze dziękują miejscowym za pamięć i opiekę nad mogiłą ich „ziemliaczki”.
Na Marszałkowskiej odbyło się spotkanie delegacji z prezesem Stowarzyszenia Józefem Bryllem i wiceprezesem Zdzisławem Jacaszkiem. W serdecznej rozmowie omówiono realizację przyjętych wcześniej projektów a także określono dalsze działania na 2016 rok.
Szczególną uwagę zwrócono na współpracę miast partnerskich i jej znaczenie dla rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków a także na ochronę miejsc pamięci. Na zakończenie spotkania Igor Afonin Przewodniczący Komitetu Oświaty, Nauki i Wychowania Miejskiej Rady Briańska przekazał na ręce Józefa Brylla zaproszenie dla delegacji SWP-W na „Dni Briańska”, które odbędą się we wrześniu br.