Dyktando języka rosyjskiego

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III projekcie dydaktyczno-naukowym organizowanym we współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód: Dyktando języka rosyjskiego