Forum w Krakowie

W dniu  19 listopada w Krakowie odbyło się „Forum Samorządowe Polska – Kraje Partnerstwa Wschodniego” zorganizowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego  wsparte przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Główne założenie Forum to pogłębienie współpracy między regionami polskimi i regionami z krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, które miały miejsce po transformacji ustrojowej.  Cel to zaprezentowanie możliwych  koncepcji i przeprowadzenie dyskusji na temat samorządu terytorialnego w krajach Partnerstwa Wschodniego, w gronie przedstawicieli samorządów, polityków, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.   W Forum aktywnie uczestniczyli członkowie kierownictwa naszego Stowarzyszenia : Prezes Józef Bryll, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Saturnin Kampioni  i Prezes Oddziału Opolskiego Eugeniusz Brudkiewicz, którzy w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na rolę III sektora w  okresie przemian i możliwości  transferu doświadczeń na teren krajów  Partnerstwa Wschodniego.  Prezes Józef Bryll udzielił także wywiadu dla TVP  Regionalnej. Gośćmi Forum byli eksperci, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, prowadzący współpracę z polskimi partnerami, dyplomaci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego.  Podziękowania dla  Przewodniczącego KKR Saturnina Kampioniego za inicjatywę.