11 Listopada 2015 roku

Z inicjatywy Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Fundacji Solidarność-Wschód zorganizowano w dniu 11 listopada 2015 roku w Muzeum Niepodległości wernisaż wystawy pt. „Epopeja Legionowa” oraz koncert pt „Patria Mia, Ojczyzno Droga”. Patronat honorowy nad uroczystościa objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Przybyłych gości powitali dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości, Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Czesław Skarżyński – Prezes Zarządu Fundacji Solidarność-Wschód. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz liczni mieszkańcy Warszawy.
Po obejrzeniu filmu nawiązującego do czasu Legionów odbył się uroczysty koncert w hołdzie bohatersko poległym w walce o wolną Polskę – Patria Mia, Ojczyzno Droga!, w wykonaniu Anety Skarżyński (mezzosopran) i Andrzeja Seroczyńskiego (fortepian). Goście mieli także okazję uczestniczyć w wernisażu wspaniałej wystawy czasowej Epopeja legionowa przygotowanej przez Muzeum Niepodległości.
Serdecznie gratulujemy Muzeum Niepodległości i wszystkim organizatorom wspaniałego wydarzenia z okazji Dnia Niepodległości.